Användarvillkor

BETALNING

Klarna

Klarna erbjuder finländska kunder tre betalningsalternativ: betala genast, avbetalning eller uppdelning av betalningen. Betalningsvillkoren går att läsa på https://www.klarna.com/fi/ehdot/

I frågor gällande betalningen, vänligen kontakta Klarnas kundbetjäning https://www.klarna.com/fi/asiakaspalvelu.

Klarna Bank AB
FO-nummer: 556737-0431
Sveavägen 46
111 34 Stockholm, Sweden
www.klarna.com

 

REGISTERBESKRIVNING

1. Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §
Utarbetningsdag 6.4.2010

1.1. Registerinnehavare
Jokerit Hockey Club Oy
Areenankuja 1
00240 HELSINKI
FINLAND

1.2. Registeransvarig
Jokerit Hockey Club Oy
y-tunnus: 2525211-6
Areenankuja 1
00240 HELSINKI
FINLAND

1.3. Registrets namn
store.jokerit.com -nätbutikens användarregister

1.4. Syftet med hantering av personuppgifter (registrets syfte)
Uppgifter sparade i store.jokerit.com -nätbutikens användarregister används till skötsel av kundrelationer och kontakt, marknadsföring samt övriga ärenden relaterade till nättjänster.

1.5. Registrets sakinnehåll
Följande uppgifter om den registrerade sparas:
- namn
- adress
- telefonnummer
- e-postadress

1.6. Regelmässiga informationskällor 
Registerinnehavaren registrerar de uppgifter som store.jokerit.com -nätbutikens användare själva har meddelat i samband med bruket av nätsidan.

1.7. Regelmässig överlåtelse och överföring av information utanför EU eller EES
Ingen regelmässig överlåtelse eller överföring av information till tredje parter. Ingen överlåtelse eller överföring av information utanför EU eller EES.

1.8. Principer för skydd av register
Uppgifter sparade i store.jokerit.com -nätbutikens användarregister sparas i registerinnehavarens system. Tillträde till systemet kräver inmatning av användarnamn och lösenord.  Systemet är också skyddat med hjälp av en brandvägg och diverse andra tekniska hjälpmedel. Tillgång till uppgifter sparade i systemet beviljas endast åt vissa, av registerinnehavaren förutsedda anställda. Uppgifter som ingår i registret sparas i ett lås och övervakat utrymme. 

1.9. Förbudsrättigheter 
Den registrerade ha rätt att förbjuda registerinnehavaren att använda uppgifter om denne i direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar och även personmarticell och släktforskning. Förbudet bör göras skriftligt och lämnas till den person som ansvarar för registret.    

1.10. Granskningsrättigheter
Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om denne som har sparats i registret och få kopior på dem. Granskningsförfrågan skall göras skriftligt och skickas till den person som svarar för registret. 

1.11. Korrigering av uppgifter
Registerinnehavaren rättar till, tar bort eller fyller i registret uppgifter som för behandlingens syfte är fel, onödig, saknande eller uråldriga uppgifter på eget initiativ eller på anspråk av den registrerade. Den registrerade bör kontakta registerinnehavaren för korrigering av informationen. 

2. Användning av kakor
store.jokerit.com -nätbutiken använder kakor för att förbättra användarupplevelsen. 

Kakor (cookie) är en liten textfil som webbläsaren sparar tillfälligt på användarens enhet. Kakor används på de flesta nätsidorna och det kan hända att sidorna inte fungerar ordentligt utan kakor. 

Kakor består av slumpmässigt skapade koder som hjälper till att identifiera din enhet och samla information om vilka sidor och tjänster du använder i vår näthandel.

2.1. Kakor och analys
Vi använder Google Analytics -programmet för att samla information om hur näthandeln används. Med hjälp av informationen strävar vi till att får en uppfattning om vad nätbutikens kunder vill ha och hur vi kan på bästa sätt erbjuda en bra användarupplevelse.

2.2. Blockering och borttagning av kakor
Du kan blockera kakor på din enhet med att ändra på inställningarna i webbläsaren. Inställningarna är belägna på olika ställen beroende på webbläsaren. Beakta dock att flera funktioner förutsätter att näthandeln sparar dina val. Ifall du blockerar kakor kan det hända att du inte får tillgång till alla funktioner.